Kontakt i Dane Firmy

   

  Dane firmy : 

  BIKE MOTO CENTER sp. z o.o.
  Przemysłowa 3
  35-105 Rzeszów

  NIP: 6793141269
  REGON: 366392344
  KRS: 0000666827
  Kapitał zakładowy : 250 000 zł

  Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000666827.