Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

W Polityce Prywatności znajdą Państwo informacje w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Państwu w tym zakresie prawa i obowiązki. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

ROMET sp. z o.o. z siedzibą w Podgrodziu, Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica, NIP: 8722235254 („Współadministrator 1”);

BIKE MOTO CENTER sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, NIP: 6793141269 („Współadministrator 2”);

ZIPP SKUTERY Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Leszno 40, 06-300 Przasnysz, NIP: 7611514720 („Współadministrator 3”)

– zwani łącznie „Współadministratorami”.

3. Współadministratorzy wyznaczyli punkty kontaktowe, z którymi mogą Państwo kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, poprzez dokonanie pisemnego, e-mailowego lub telefonicznego zgłoszenia:

Współadministrator 1: Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica, adres e-mail: rodo@romet.pl, nr tel. +48 146848100;

Współadministrator 2: ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, adres e-mail: eodo@bikemoto.pl, nr tel.: + 48 602470677;

Współadministrator 3: ul. Leszno 40, 06-300 Przasnysz, adres e-mail: rodo@zipp.pl, nr tel.:
+ 48 795525079.

4. Cel przetwarzania:

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania tych danych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

wykonania Umowy, Porozumienia lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia Umowy, Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

zawarcia Umowy ze Sklepem internetowym, realizacji zamówień dokonywanych w naszych Sklepach internetowych (w tym dostaw) oraz dokonania zapłaty za towar lub usługi nabyte w Sklepach internetowych. W przypadku gdy podanie przez Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia Umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia Umowy ze Sklepem internetowym (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

obsługi i rozliczania przez Bank przelewów dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna art. 6 ust. lit. f RODO);

weryfikacji przez Bank należytego wykonania Umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienie ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

kontaktu zwrotnego poprzez zamieszczone na stronach internetowych Współadministratorów komunikatory: formularz kontaktowy, chatbot lub infolinię (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

umówienia się i realizacji jazd testowych rowerami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

pierwszeństwa rezerwacji pojazdów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

analitycznym w zakresie doboru produktów i usług oraz badania satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

wszelkiej komunikacji handlowej w zakresie należności, dokumentacji księgowej w tym do wystawiania faktur VAT (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

archiwalnym na wypadek ewentualnej potrzeby ustalenia roszczeń, ich dochodzenia i zabezpieczenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

marketingowym, jeżeli wyrazili Państwo zgodę, w zakresie dotyczącym podanych w tym celu danych osobowych, w tym informowanie o ofertach i promocjach, upublicznienie ich w treściach marketingowych na serwisach Współadministratorów, w szczególności w bazie klientów Współadministratorów, na stronach: www.ridley.pl oraz www.prorowery.pl oraz www.romet.pl, a także na serwisach społecznościowych – Facebook, Instagram itp. oraz ewentualnych publikacjach drukowanych: katalogi, reklama w branżowym mediach itp. (art. 6 ust.1 lit. a RODO);

wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Współadministratorów zgodnie z przepisami prawa (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO);

prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Współadministratorów, poprzez ich promowanie, reklamowanie i oferowanie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO);

przesyłania newslettera – jeśli wyrazili Państwo zgodę na jego otrzymywanie (art. 6 ust.1 lit. a RODO);

rekrutacji – jeśli przesłali nam Państwo swoją kandydaturę (art. 6 ust.1 lit. a RODO);

rozpatrywania i obsługi składanych przez Państwa reklamacji, realizacji roszczeń wynikających z gwarancji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy (zwrotu towaru) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed takimi roszczeniami przez (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

5. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Zbieranie Państwa danych osobowych następuje w sposób dobrowolny, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Państwa zakupów w sklepach internetowych. Na podstawie danych przekazywanych nam przez Państwa za pomocą telefonu, faksu, poczty e-mail, formularza zapisu do newsletteru lub formularza kontaktowego, chatbota, infolinii, przetwarzamy Państwa dane osobowe, takie jak:

imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• nr telefonu,
• adres zamieszkania lub dostawy,
• dane firmowe,
• nazwa loginu do logowania,
• dane do przetwarzania reklamacji i realizacji roszczeń wynikających z gwarancji,

głos (jeśli rozmowa jest nagrywana).

 

Jeżeli odwiedzają Państwo nasze strony internetowe w automatyczny sposób zbierane są dane informatyczne dotyczące Państwa wizyty, w szczególności:

adres IP,
• rodzaj systemu operacyjnego,
• rodzaj i typ przeglądarki.

Sama wizyta na naszych stronach internetowych nie wymaga od Państwa podania żadnych innych informacji ani danych osobowych.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:


• podmioty będące producentem sprzętu lub części, którymi są Państwo zainteresowani lub których zakupu dokonaliście Państwo za pośrednictwem Współadministratorów, podmioty dostarczające i utrzymujące systemy informatyczne,
• podmioty organizujące oraz prowadzące działania promocyjne lub marketingowe w imieniu Współadministratorów (w tym m.in. akcje promocyjne, mailing, SMS, programy lojalnościowe, agencje reklamowe),
• podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy Umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy),
• podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Współadministratorów,
• podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Współadministratorów
• pozostali podwykonawcy Współadministratorów świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystają Współadministratorzy, a także dostawcy towarów z pomocy, których korzystamy,
• audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni,
• organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej,
• firmy kurierskie realizujące przesyłki na zlecenie Współadministratorów w celu dostawy zamówionych w Sklepie internetowym towarów, zajmujące się dostawą zamówionych towarów,
• banki oraz instytucje płatnicze współpracujące ze Sklepem internetowym w zawiązku z obsługą przez nie płatności dokonywanych przez Państwa na rzecz Sklepów internetowych.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak wyłącznie podmiotom, z którymi Współadministratorzy zawarli standardowe klauzule umowne, zaś podmioty te podejmują wszelkie niezbędne działania celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

8. Okres przechowywania danych:

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów. W obowiązujących u Współadministratorów politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z w/w podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

w przypadku, gdy Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

w przypadku, gdy Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania w/w interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

przypadku, gdy Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat;

w przypadku wysłania do nas CV będzie ono przechowywane i przetwarzane na poczet obecnych rekrutacji – 6 miesięcy, a w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – 1 rok.

 

Polityka Cookies.

Zbieramy dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów Współadministratorów. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

utrzymanie sesji użytkownika,
• zapisanie stanu sesji użytkownika,
• umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania,
• zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika,
• zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu,
• zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
• przywrócenie sesji użytkownika,
• zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie,
• sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo,
• umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja “zapamiętaj mnie”),
• dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników,
• ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją,
• przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie,
• wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,
• wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Współadministratorzy korzystają też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

• monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych,
• zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów,
• ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron internetowych, wymagane do analizy korzystania z serwisów Współadministratorów,
• kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść,
• kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę,
• badanie zapisów do newsletterów,
• wykorzystanie narzędzia do komunikacji,
• integracja z portalem społecznościowym,
• płatności internetowe.

W ramach działalności Współadministratorzy korzystają z usług oraz narzędzi następujących partnerów, którzy stosują na stronach internetowych pliki cookie:

• Google Analytics,
• Facebook, Instagram,
• Payu,
• Imoje,
• Otomoto.

Jednocześnie informujemy również, iż niektóre elementy serwisów Współadministratorów obsługują zewnętrzni reklamodawcy umieszczający reklamy behawioralne na stronach internetowych Współadministratorów. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się, aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie tych plików na Państwa urządzeniu należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Państwa urządzeniu bądź na każdorazowym informowaniu Państwa o zapisaniu danego pliku na Państwa urządzeniu. Mogą Państwa również za każdym razem po wizycie na stronie internetowej usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” Państwa przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej. Ustawienia przeglądarki Państwa urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Państwa urządzeniu.

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP jest wykorzystywany przez nas ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika serwisu. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika serwisu na żądanie uprawnionych do tego w oparciu obowiązujące przepisy prawne organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Współadministratorzy zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące. Państwa dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

Informacje o przysługujących uprawnieniach:

Mają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
• żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
• żądania usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
• żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
• do przenoszenia Państwa danych osobowych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (jeżeli taka zgoda została wyrażona). Ponadto, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiana polityki prywatności

Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie. Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się ze zmianami, po wejściu na strony internetowe Współadministratorów.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl