Regulamin

Regulamin sklepu

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez BIKE MOTO CENTER Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, NIP: 6793141269, REGON: 366392344, KRS: 0000666827, jako dystrybutora rowerów marki RIDLEY, za pośrednictwem sklepu internetowego: www.ridley.pl (zwanego dalej: „Sklepem internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez BIKE MOTO CENTER Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się̨ na odległość́ oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
 2. Usługodawca/Sprzedawca – BIKE MOTO CENTER Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, NIP: 6793141269, REGON: 366392344, KRS: 0000666827;
 3. Dystrybutor – Usługodawca, który na mocy umowy z dnia 07.12.2022 zawartej pomiędzy spółką Belgian Cycling Factory (NV), a Usługodawcą został ustanowiony dystrybutorem rowerów marki Ridley na rynek Polski, uprawnionym do sprzedaży Produktów.
 4. Sklep internetowy / Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.ridley.pl , za pośrednictwem, którego Klient może kupić́ Produkty;
 5. Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa;
 6. Produkt (Towar) – Towary prezentowane w Sklepie internetowym, których dotyczy umowa sprzedaży;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się̨ na odległość;
 8. Strona – Usługodawca/Sprzedawca i Klient;
 9. Konto Użytkownika – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) na Portalu dla każdego Użytkownika, na którym może on składać zamówienia;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę̨ Produktu;
 11. Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); BIKE MOTO CENTER Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz podmioty powiązane z Usługodawcą tworzą grupę przedsiębiorstw przetwarzając dane w ramach stosunku współadministrowania. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej Usługodawcy w zakładce Ochrona danych osobowych pod następującymi adresami:
 12. a) obowiązek informacyjny dotyczący sposobu przetwarzania danych osobowych: https://ridley.pl/polityka-prywatnosci/
 13. b) Polityka Prywatności: https://ridley.pl/polityka-prywatnosci/
 14. Konsument – kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego) oraz kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 15. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę̨ za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich Zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego Sklepu internetowego.

Ceny, zasady płatności, koszty dostawy

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową rowerów marki Ridley, części, akcesoriów rowerowych i innych.
 2. Wszystkie oferowane produkty są nowe i oryginalne.
 3. Cena sprzedaży ustalana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cena Towaru w momencie złożenia Zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT liczony według stawki obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 4. O ile nie wskazano inaczej, ceny nie zawierają kosztów dostawy Towarów, co do których informacja przekazywana jest Kupującemu podczas składania Zamówienia.
 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
 6. a) gotówka – przy odbiorze Towaru (opcja dostępna tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej), a także opcje płatności „z góry”, przed dostawą Zamówienia;
 7. b) elektroniczny przelew bankowy – płatność w tym zakresie dokonywana jest za pośrednictwem partnera rozliczeniowego Sprzedawcy, Autopay S.A.;
 8. c) karty płatnicze – za pośrednictwem partnera Sprzedawcy wskazanego w pkt b) powyżej.

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 1. System płatności ratalnych obsługiwany przez BNP Paribas Bank Polska S.A. W razie wyboru płatności wskazanej w pkt b i c powyżej, Kupujący zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych „Autopay S.A” i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 3. W razie wybrania płatności w formie „za pobraniem”, Klient dokonuje płatności kurierowi gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze Towaru.
 4. W przypadku wyboru płatności ratalnych, realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu od kredytodawcy płatności za zamówiony Towar.
 5. W przypadku zakupów hurtowych istnieje możliwość negocjacji warunków sprzedaży z wyjątkiem produktów objętych promocją.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Zaproszenie do zawarcia umowy

 1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu internetowego prezentuje zdalnie Klientom wybrane Produkty i ich ceny oraz zaprasza Klientów do zawierania Umów Sprzedaży.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.
 3. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów, itp. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru.
 4. W razie wątpliwości co do cech Towaru znajdującego się na zdjęciach, Sprzedający powinien przede wszystkim kierować się specyfikacją Towaru.

 Zamówienia, procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Klient składa Zamówienie, przeprowadzając proces zakupu w Sklepie internetowym. Zamówienie należy składać poprzez dodanie produktów do Koszyka i postępowanie dalej zgodnie z procesem zakupowym. Do finalizacji Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych osobowych i kontaktowych. Zasady przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności. Zamówienie stanowi wiążącą ofertę Klienta, dotyczącą zakupu wyszczególnionych w nim Produktów. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
 2. Niezależnie od wybranej formy zakupów kupujący zobowiązany jest do wyboru odpowiadającej mu formy płatności, formy dostarczenia przesyłki oraz podania prawdziwych danych teleadresowych – jest to niezbędne do zrealizowania Zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień wzbudzających wątpliwości.
 3. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod adresem www.ridley.pl . W przypadku zamówień złożonych poza godzinami pracy sklepu (od godz. 16.00 do godz. 8.00) przystąpienie do ich realizacji nastąpi w następnym dniu roboczym. Telefonicznie zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
 4. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta, gdy Klient otrzyma Potwierdzenie Zamówienia.
 5. W sytuacji, gdy po złożeniu Zamówienia okaże się, iż zamówiony Towar nie jest dostępny, zarówno Klientowi jak i Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 6. Zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie sklepu jako promocja lub wyprzedaż realizowane są wg kolejności, aż do chwili wyczerpania zapasów lub zakończenia akcji promocyjnej.
 7. Realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, przy czym przesyłka zostanie wysłana nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w ciągu 48 h od dnia zawarcia umowy.

 Dostawa

 1. Zamówione towary są doręczane do Kupującego w sposób, który został wybrany podczas składania zamówienia.
 2. Dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich: DPD i InPost, a ich koszty i termin realizacji są następujące:
 3. a) Paczkomaty 24/7 InPost: 8,99 zł, Kurier DPD: 15,99 zł, Kurier DPD Pobranie: 15,99 zł;
 4. b) Zamówienie powyżej 100 zł opłacone z góry: darmowa dostawa.
 5. W razie, gdyby dotrzymanie terminu dostawy było niemożliwe, Sklep internetowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim wypadku Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpić.
 6. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
 7. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien zawiadomić o tym fakcie Sklep internetowy albo przewoźnika, który ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody. Powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy w zakresie dostawy zamówionych towarów do Kupującego.
 8. Towar przechodzi na własność Konsumenta w momencie odbioru przesyłki od kuriera.
 9. Dotyczy Konsumentów: W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Usługodawca zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione Produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u dostawcy i kontakt ze Sklepem Internetowym. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady opisanych w punkcie poniżej. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla Sklepu internetowego pomoc przy dochodzeniu roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie:
 2. a) 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 3 (dalej również „Ustawowe prawo odstąpienia”);
 3. b) od 15. do 100 dnia od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 3 (dalej również „Rozszerzone prawo odstąpienia”) – z zastrzeżeniem poniższego ust. 9.
 4. Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 6. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:
 7. a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ridley.pl;
 8. b) z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym).
 11. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Rozszerzonego prawa odstąpienia, Sprzedawca może dokonać zwrotu płatności przy użyciu sposobu płatności wskazanego przez Sprzedawcę. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem, którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje.
 12. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument zwraca Produkt na adres: Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu oraz dołączenie do przesyłki formularz odstąpienia od umowy.
 13. Rozszerzone prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument traci Rozszerzone prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.
 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Rękojmia, gwarancje i odpowiedzialność sprzedawcy

 1. Kupujący ma prawo do składania reklamacji w zakresie towarów oferowanych w ramach Sklepu internetowego. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia – w odniesieniu do Przedsiębiorców) lub też sprzedany towar jest niezgodny z umową (niezgodność towaru z umową – w odniesieniu do Konsumentów).
 2. Towar kupiony w Sklepie internetowym jest objęty 2-letnią rękojmią/odpowiedzialnością za zgodność towaru z umową sprzedaży. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumentów za sprzedany towar określają przepisy prawa: w przypadku produktów kupionych do dnia 31.12.2022 r. – art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2022 r. (reklamacja produktu na podstawie rękojmi); a w przypadku produktów kupionych od dnia 01.01.2023 roku – art. 43a i następne ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (uprawnienia w przypadku braku zgodności towaru z umową). Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec kupującego będącego Przedsiębiorcą określają przepisy art. 556 i następne Kodeksu cywilnego regulujące odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. W celu zgłoszenia wady Produktu (zgłoszenia reklamacji), zalecane jest, aby Klient: (1) opisał wadę i podał datę jej stwierdzenia, (2) zgłosił wybrane żądanie doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, (3) wykazał zawarcie Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą (np. podał numer Zamówienia, dołączył kopię paragonu lub faktury VAT, dołączył wydruk z karty płatniczej), (4) podał dane kontaktowe oraz (5) preferowany sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub SMS). Zalecenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są warunkiem zgłoszenia reklamacji.
 4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać: (1) wymiany Produktu, (2) usunięcia wady, a także jest uprawniony do: (3) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo (4) odstąpienia od umowy. Szczegółowe zasady korzystania z tych uprawnień, w tym ograniczenia w ich stosowaniu, a także uprawnienia Sprzedawcy, określa Kodeks cywilny i ustawa o prawach konsumenta.
 5. Po zgłoszeniu reklamacji, Klient udostępni Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbierze od Klienta towar na swój koszt. W razie odstąpienia od umowy konsument Klient niezwłocznie zwróci zakupiony Produkt na koszt Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 7. Reklamacje można składać:
 8. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ridley.pl
 9. b) na piśmie na adres: BIKE MOTO CENTER Sp. z o.o., Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów.
 10. Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego – tzw. „przedsiębiorcy-konsumenci”): uprawnienia z tytułu rękojmi zostają utracone, jeżeli nie zbadali Państwo Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił nas niezwłocznie o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomiono nas niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, Towar uznaje się za przyjęty.
 11. Producent zapewnia dobrą jakość oraz prawidłowe działanie towarów będących przedmiotem sprzedaży, z zastrzeżeniem, że będą one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w normalnych warunkach eksploatacyjnych. Zasady udzielania i realizowania gwarancji zostały określone w dokumentach gwarancyjnych towaru. Warunki gwarancji są dostępne w tym miejscu: ….

 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
 2. Sklep internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:
 5. a) połączenie z siecią Internet,
 6. b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 7. c) posiadanie konta poczty elektronicznej.

 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/w zakładce: „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” [https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php].
 2. Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odrw zakładce: „Internetowe rozstrzyganie sporów” [https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL] Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023.
 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl