Regulamin zapisu do Newslettera

Regulamin świadczenia usługi „ Newsletter”

 1. Wydawcą „Newsletter’a” jest Bike Moto Center Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów.
 2. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez użytkownika adres e-mail, wysyłana jest przez Bike Moto Center Sp. z o.o., w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej „Newsletterem”.
 3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.ridley.pl jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu, który wyraził w procesie rejestracji zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w formie elektronicznej.
 4. Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników dwa do pięciu razy w miesiącu.
 5. Newsletter zawiera między innymi reklamy, aktualną ofertę handlową oraz informacje o operacjach handlowych i wydarzeniach dotyczących spółki Bike Moto Center Sp. z o.o.
 6. Zamówienie usługi „Newsletter” przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.ridley.pl
  • wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter. Formularz dostępny jest na oznaczonych stronach serwisu www.ridley.pl oraz odpowiednich stronach wprowadzających, widocznych dla użytkownika w czasie wizyty na stronach serwisu www.ridley.pl
  • potwierdzenie chęci otrzymywania informacji promocyjnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym;
  • aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 7. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 7 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy.
 8. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 9. Każdy „Newsletter” zawiera:
 • wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,
 • informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmiany jej parametrów (np. Adresu poczty elektronicznej użytkownika)
 1. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości .
 2. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.